Zamówienia publiczne

 

Sukcesywne świadczenie usługi wynajmu ciągnika siodłowego wraz z kierowcą do transportu naczepy siodłowej (Mobilnej Jednostki Szkoleniowej)

Sukcesywne świadczenia usługi obsługi technicznej szkoleń on-line dla lekarzy w ramach realizacji projektu/ nr POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Nr 141.2711.8.2021

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS), wykonanej na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością poszerzania powierzchni roboczej, z wydzielonymi wewnątrz pomieszczeniami wraz z instalacją systemów nadzoru oraz dostawą i montażem sprzętu do prowadzonych zajęć symulacji medycznych, dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Nr sprawy: 141.2711.64.2019

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy symulatorów do: ultrasonografii, gastroenterologii i bronchoskopii (trenażery szkoleniowe), dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Sprawa znak: 141.2711.53.2019

 

Wyłonienie Wykonawcy na obsługę logistyczną, zapewnienie i zorganizowanie (obsługa) udziału pacjentów symulowanych na potrzeby realizacji filmów szkoleniowych oraz w szkoleniach (warsztaty) w obszarze nauk medycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Sprawa znak: 141.2711.66.2019

 

Ogłoszenie dotyczące sukcesywnego świadczenie usługi cateringowej w Krakowie dla prowadzących i uczestników kursów z zakresu nauk medycznych.

 

Usługa realizacji 30 filmów instruktażowych o tematyce medycznej

 

 

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum