Kontakt

Kierownik Projektu:

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

dominika.dudek@uj.edu.pl

Z-ca Kierownika Projektu:

dr n. med. Michał Nowakowski

m.nowakowski@uj.edu.pl

Biuro Projektu:

pokolenia@cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej
Zakład Dydaktyki Medycznej
ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, pok. 0.19
 

Koordynator Administracyjny  inż. Piotr Jarocki

piotr.jarocki@uj.edu.pl  tel. 12 34 76 911

Obsługa administracyjna mgr Rita Mietelska

rita.mietelska@uj.edu.pl tel. 12 34 76 903
 
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum