Moduł reumatologiczny

Moduł psychiatryczny

Moduł chirurgiczny

Moduł reumatologiczny

Celem modułu reumatologicznego jest podnoszenie kompetencji lekarskich w leczeniu schorzeń narządu ruchu w populacji starszych chorych.

Choroby narządu ruchu są jedną z wiodących przyczyn niesprawności i obniżonej jakości życia pacjentów w podeszłym wieku.
W związku ze starzeniem się populacji optymalizacja diagnostyki i leczenia chorób narządu ruchu u osób w podeszłym wieku wydaje się kluczowa, zarówno ze względów medycznych, jak i z punku widzenia efektywności kosztowej oraz innych potrzeb ochrony zdrowia.

Szkolenia będą miały charakter interaktywny, z dyskusją nad przedstawionymi przypadkami klinicznymi ilustrującymi poruszane zagadnienia. Wykorzystane zostaną nagrania filmowe omawianych sytuacji klinicznych. Wiedza przekazywana słuchaczom będzie oparta na EBM.
Realizacja kursu nastąpi w ciągu 2 dni szkoleniowych: w każdym dniu po 8 godzin dydaktycznych, co daje razem 16 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą realizowane w formie seminariów (4 godziny dydaktyczne) oraz warsztatów (12 godzin dydaktycznych).

Tytuł lub/i opis lub/i adres

Lista kursów -Moduł reumatologiczny

Dzień 1 Tematy seminariów: 1. Ból w narządzie ruchu w wieku podeszłym – gościec, zwyrodnienie czy reumatyzm tkanek miękkich? 2. Farmakoterapia bólu w...

Lokalizacja: Szpital św. Anny ul. Szpitalna 3 32-200 Miechów,małopolskie


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 2019